Wij geven om de natuur

Voor elke verkochte Vonken planten wij lokaal een boom, zodat gastronomisch genieten van een houtvuur gepaard gaat met verantwoord ondernemen. Welke boom? Dat kiest de klant, op basis van door ons aangereikte expertise. De Bomen van Vonken worden jaarlijks geplant in de winter met de hulp van experten en vrijwilligers.

Lokale productie

Vonken houdt de productie in eigen handen en in eigen streek. Door onze oven 100% in België te bouwen zijn we zeker van de juiste afwerking, de juiste kwaliteit en de correct behandeling van toeleveranciers.

De zuinigste buitenkeuken

Hout verbranden stoot CO2 uit. Vonken heeft ovens ontworpen met als doel een zo zuinig mogelijke verbranding, maar tegelijk een maximum aan plezier, kookresultaat en gezelligheid. Het resultaat is een ontzettend zuinige buitenkeuken waarmee iedereen verantwoordelijk kan stoken en koken.

Is vuur stoken verantwoord?

Koken met vuur is het oudste cultureel ritueel van de mens. Is dat in de 21ste eeuw nog wenselijk? Open vuren, ongeïsoleerde buitenkeukens en plancha’s zijn niet meer van deze tijd. Ze stoten enorm veel CO2 uit, halen een heel laag rendement, en produceren door onvolledige verbranding veel fijn stof en rook. Door de enorme vraag naar houtskool en hout sneuvelen bosrijke gebieden in regio’s met kwetsbare natuurgebieden zoals Afrika en Zuid-Amerika. Toch blijft vuur een belangrijke plaats innemen bij de mens: het verbindt en creëert authentieke en magische momenten die niet te evenaren vallen. Vonken neemt die missie ter harte. Het verbrandingsproces van Vonken zorgt voor een erg volledige verbranding waardoor er weinig tot geen rook ontstaat, en bovendien een bijzonder hoog rendement vanwege de slim geplaatste isolatie en hitteretentie. Dit geeft een erg laag verbruik, en toch een fascinerend vlammenspel. Stook jij ook met verstand?

Wist je dat?

  • Houts(kool) verbranden veel CO2 uitstoot?
  • De productie van één kg houtskool tot 10 kg vers hout nodig heeft?
  • De productie van houtskool een energie-intensief proces is waarbij ongeveer 1,65 kg CO2 vrijkomt per geproduceerde kg?
  • De verbranding per resulterende kilo houtskool 3,65 kg CO2 uitstoot en de verbranding van 1 kg droog hout slechts 1,75 kg CO2?
  • Het merendeel van houtskool wordt gehaald uit tropische bossen in Brazilië & Afrika waarop de EU geen controle kan uitoefenen?
  • Vonken dankzij sterke isolatie en warmte-technisch ontwerp als missie heeft verantwoordelijk om te gaan met buiten koken door in te zetten op een minimum aan brandstof voor een maximum aan warmtebehoud en gezeligheid.
  • Oordeel gerust zelf
Vergelijk BBQ's KAMADO's PLANCHA's VONKEN ORIGINAL VONKEN MINI
Brandstof houtskool of briketten houtskool of briketten hout hout hout
Gemiddeld kg per sessie 3-5 kg 3-10 kg 35-45 kg 3-8 kg 0,5-3 kg
Kooktijd 2-3 uur 4-5 uur 4-5 uur 4-7 uur 2-5 uur
CO2 uitstoot per geproduceerde kilo 1,65 kg 1,65 kg 0 kg 0 kg 0 kg
CO2 uitstoot per verbruikte kg 3,75 kg 3,75 kg 1,75 kg 1,75 kg 1,75 kg
Totaal voor één avondje 16-26 kg CO2 13-53 kg CO2 61-79 kg CO2 5-14 kg CO2 1-8 kg CO2

Stook en kook met verstand

Sebastien & Adrien